Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Neoficiální web čtrnáctiletého tvůrce se přemění na oficiální stránky městyse Dolní Cerekev

By bmi
Vytvořeno 2008-04-08 11:41

Kromě tradiční soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové 7. dubna vyhlášeny také  výsledky mezinárodní soutěže JuniorErb, nad kterou převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Zatímco 18letý Jan Kramář, autor oceněných oficiálních stránek města Kojetína [1], byl přímo osloven k jejich vytvoření představiteli města, 14letý Miloš Havlíček vytvořil nejprve neoficiální stránky Dolní Cerekve [2]  a teprve jejich vítězství v soutěži mu přineslo nabídku od starosty, aby z nich udělal oficiální web tohoto městyse z Vysočiny a nadále se o něj staral.

Soutěž Junior Erb byla vyhlášena letos poprvé jako součást 9. ročníku projektu Junior Internet, který si vymysleli a s pomocí BMI sdružení organizují mladí lidé, sdružení v neziskové organizaci Together Czech Republic. "Nová soutěž je určena mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti," uvedl  koordinátor soutěže Jiří Peterka. "Hlavním cílem je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné."
 
Soutěž Junior Erb proběhla rovněž na Slovensku a v Polsku. Na Slovensku byl oceněn například web, který vytvořila Ľubica Lalíková pro svoji obec Hriňová [3] , či propracovaná prezentace ZŠ Nová Bošáca [4], vytvořená Tomášem Mitanou. V Polsku byl oceněn webový informační servis pro občany města Łapy [5], který společně vyvíjejí Łukasz Strychalski a Bogusław Tolarz.  Všichni jmenovaní mladí autoři měli možnost představit  svoji práci také v rámci programu  dvoudenní konference ISSS v Hradci Králové a po celou dobu jejího trvání i na stánku Projektové laboratoře, kde měl každý z vítězů k dispozici PC.  
 
„Kromě grafického ztvárnění stránek obdivuji, kolik informací o Dolní Cerekvi dokázal Miloš Havlíček s pomocí svého stejně starého bratrance na web shromáždit,“ řekl starosta Zdeněk Jirsa, který byl přítomen slavnostního předání cen vítězům Junior Erbu. „ Když jsem jeho neoficiální stránky uviděl, dohodl jsem se s ním, aby z nich udělal oficiální stránky Dolní Cerekve. A dodáme mu na stránky ještě i další informace. Například materiály od Správy úložišť radioaktivních odpadů informujících o této problematice ve světě i o přípravě takového úložiště u nás, aby naši občané měli dost informací o tomto tématu, které se jich v budoucnu může bezprostředně týkat.“
 
Soutěž JuniorErb je součástí projektu "Young Internet Citizens for Visegrad", podpořeného Mezinárodním višegrádským fondem. Byla vyhlášena v 9. ročníku Junior Internetu, jehož partnery jsou Nadace Penta, Nadace Vodafone, Mezinárodní višegrádský fond,  Axima, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Kofola a SaferInternet.cz. Dopravcem projektu je společnost Eurolines. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnovaly společnosti ESET, Burda Communications, Computer Press, časopis Mobility, Microsoft, Zoner Software a další. Mediálními partnery jsou Alík, Dětská tisková agentura, Newton Media a časopis Mobility. Více informací o projektu je na www.juniorinternet.cz [6].  
Junior Internet je již podeváté jednou z hlavních akcí Března - měsíce internetu, který organizuje BMI sdružení. Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext - PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Reader's Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/neoficialni_web_ctrnactileteho_tvurce_se_premeni_na_oficialni_stranky_mestyse_dolni_cerekev