Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Hledáme dalšího vítěze, který změní svět

By bmi
Vytvořeno 2013-02-11 10:22

Víte, co mají společného tyto firmy? Socialbakers [1] (se 180+ zaměstnanci v Praze, Londýně a San Franciscu), CDN77 [2] (aktuálně odbavuje zákaznická data z více než 70 lokalit po celém světě), Bubble [3] (nejprogresivnější social media agentura v ČR), mySchoolNotebook [4] (přes 90 000 uživatelů, včetně top univerzit z celého světa) a CSS Hat [5] (jen za první den vydělal 9000 $). Jejich zakladatelé vyhráli Junior Internet. Konferenci, kterou z podnětu tehdy 12letého Jirky Peterky začalo v roce 2000 pořádat BMI sdružení.

Konference se stala jednou z hlavních akcí projektu Březen - měsíc internetu. Na jejím organizování se stále větší měrou podíleli dětští a postupně dospívající účastníci, až její pořádání plně převzalo jimi založené občanské sdružení Together Czech Republic. To nyní hledá dalšího vítěze s chutí a vůlí změnit svět. Uzávěrka přihlášek na konferenci je 24. února 2013. Účastníci musí být mladší 19 let.
Konference se koná 23. března, informace o ní včetně přihlášky lze najít na stránkách Junior Internetu. [6]


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/hledame_dal_iho_viteze_ktery_zmeni_svet