Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Ostatní akce

By admin
Vytvořeno 2006-12-29 15:13

Na vyhlášení projektu Březen - měsíc internetu reagovalo hned v prvním ročníku v roce 1998 kolem 120 firem a institucí, které připravily aktivity trojího druhu - různé dny otevřených dveří (zpřístupnění intenretu pro veřejnost zdarma, prezentace, školení, přednášky), slevy na zboží a služby a soutěže. Nejvýznamnější akcí se stala konference Internet ve státní správě a samosprávě.  
 
Každý další ročník pak přinesl nějaké specifické novinky na podporu rozvoje internetu v ČR. Například ve 2. ročníku byla vyhlášena soutěž Zlatý erb o nejzajímavější stránky měst a obcí, byl vypsán grant v hodnotě 50 000 korun v soutěži o nejlepší webové stránky určené dětem od 7 do 12 let. Vyšlo rovněž CD To nejlepší z českého internetu s přehledem 30 tehdy nejpozoruhodnějších serverů. Organizátoři iniciovali také první měření návštěvnosti českého internetu a výzkumy o uživatelích internetu, které pak společnosti DEMA a Markent opakovaly každoročně, takže jsou k dispozici unikátní údaje o rozvoji internetu v ČR v dlouhé časové řadě.
 
Nejzajímavější novinkou 3. ročníku (2000) byl projekt Pošlete mail svému poslanci. Občané se mohli se svým dotazem obrátit na poslance - teprve díky tomuto projektu mnozí poslanci zjistili, že mají v parlamentu svoji e-mailovou adresu. Poprvé se uskutečnila dětská konference Junior Internet  a důležitým momentem se stal vstup knihoven do projektu, které se postupně staly hlavním protagonistou BMI směrem k široké veřejnosti.
 
V roce 2001 začala několikaletá série konferencí Internet do škol - a co s ním?, pořádaná v rámci výstavy Schola Nova ve spolupráci s BVV. A poprvé se uskutečnila jako jedna z akcí BMI aktivita Klubu dětských knihoven SKIP na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem, dovedně využívající při přípravě i průběhu internetu.
 
 
Od pátého ročníku (2002) se k hlavním akcím BMI přiřadila konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami.
 
V roce 2003, který byl vyhlášen jako Evropský rok osob se zdravotním postižením, se aktivity BMI soustředily na projekty zaměřené na překonávání bariér, mj. byla spuštěna zkušební verze portálu Helpnet pro osoby se specifickými potřebami. 
 
Sedmý ročník (2004) proběhl v poněkud odlehčeném tónu v souladu s cimrmannovským mottem Internet ležící - spící...?, které mělo vyprovokovat k diskusi o příčinách určité stagnace v rozvoji internetu v ČR. Knihovny využily v tomto roce BMI k propagaci ankety Moje kniha, ve které čtenáři hlasovali o své nejoblíbenější knize.
 
 
Nakupování na internetu se stalo hlavním tématem 8. ročníku (2005). Méně zkušení uživatelé si mohli vyzkoušet nanečisto nákup, včetně použití platební karty, na internetovém serveru www.bezpecnynakup.cz [1].
 
Motto 9. ročníku Na úřad přes internet soustředilo v roce 2006 pozornost na existující užitečné portály a služby v oblasti e-governmentu. Propagoval je i leták vydaný v nákladu 40 000 výtisků pro účastníky akcí v knihovnách.
 
V roce 2007 bylo do knihoven dodáno opět 40 000 letáků, které tentokrát propagovaly internetové zdroje zaměřené na znevýhodněné skupiny, nebotˇ motto jubilejního 10. ročníku znělo Internet - výhoda pro znevýhodněné.
 
S ohledem na velmi příznivý ohlas zůstalo motto Internet - výhoda pro znevýhodněné mottem i závěrečného 11. ročníku BMI v roce 2008.
 


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/ostatni_akce_mesice_internetu