Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Hlavní akce pokračující i po skončení projektu Březen - měsíc internetu

By admin
Vytvořeno 2006-12-29 15:19

 
12.3.2009 – E-learning fórum 2009, Hotel Olympic - Artemis, Praha
Již 9. ročník odborné konference o rozvoji e-learningu v ČR, kterou pořádají SEMIS a VOX, je určen personalistům, manažerům vzdělávání firem a dalším zájemcům. Podrobnosti o programu budou na www.e-univerzita.cz [1].
 
14.3.2009 – INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami – Kongresové centrum Praha
Devátý ročník konference se zaměří na možnosti, jak využít internetu k lepšímu uplatnění lidí se zdravotním postižením ve společnosti a na trhu práce. Jeho součástí bude i ocenění vítězů 5. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Program konference je na portálu Helpnet.cz. [2]

Konference INSPO pokračuje i v dalších letech - viz www.inspo.cz [3]
 
24 a 25..3.2009 – Internet,  konkurenceschopnost a bezpečnost organizací, Univerzita T. Bati, Zlín
Desátý ročník má hlavní téma Informační a datová bezpečnost ve vazbě na strategické rozhodování ve znalostní společnost.  Program a registrace bude na http://e-konference.utb.cz/ [4]. 
 
28.3.2009  Junior Internet, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Desátý  ročník dětské konference, na kterou byly vyhlášeny nominční soutěže v kategoriích JuniorWeb, JuniorDesign, JuniorText a JuniorErb. Další informace jsou na www.juniorinternet.cz [5].
 Také konference Junior Internet, byť s několika výměnami organizátorů, dále pokračuje.

3.4.2009 - Noc s Andersenem
Mezinárodní akci k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub dětských knihoven SKIP a  Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Více na stránkách Noci s Andersenem. [6]
 
6. a 7.4.2009 – ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové
Dvanáctý  ročník mezinárodní konference se bude konat pod oficiální zášitou "českého předsednictví Radě Evropské unie. Více informací o přípravách je na www.isss.cz [7].

 
Rovněž konference ISSS stále pokračuje.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/sekce/mesic-internetu/hlavni-akce