Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Začal desátý ročník soutěže Zlatý erb

By bmi
Vytvořeno 2008-01-16 11:44

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb. Tradiční akce v rámci projektu Březen - měsíc internetu probíhá ve třech kategoriích - webové stránky měst, webové stránky obcí a elektronické služby. Nejdříve se uskuteční  krajská kola a poté následuje celostátní kolo, jehož výsledky budou vyhlášeny 7. dubna v Hradci Králové na konferenci ISSS, kde  BMI sdružení zároveň předá Cenu veřejnosti.
Osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu.
Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award a již tradičně poutá pozornost našich měst, obcí a veřejnosti.

Soutěž je organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. I letos mohou soutěžit i weby měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch. Opět se budou vyhlašovat zvláštní ceny, např. za bezbariérový přístup, za nejlepší turistickou prezentaci a cena veřejnosti. Soutěží se ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města
(včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 - 22)
b) nejlepší webové stránky obce
(v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
c) nejlepší elektronická služba
 
Jak se soutěže zúčastnit?
Soutěže Zlatý erb se může zúčastnit i veřejnost - uživatelé městských a obecních stránek. Mohou dát svůj hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. Pokyny naleznou na stránkách soutěže http://zlatyerb.obce.cz [1]. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou e-mailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec. Hlasy bude možné posílat až do března 2008.
Ve Zlatém erbu soutěží města a obce se svými oficiálními webovými stránkami a elektronickými službami. Zástupci obcí mohou přihlásit weby na stránkách soutěže do 16:00 hodin ve střed 30. ledna 2008.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/zacal_desaty_rocnik_souteze_zlaty_erb