Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Junior Internet prvně i pro mladé mobilní vývojáře

By bmi
Vytvořeno 2008-01-21 09:34

Již podeváté se uskuteční v sobotu 29. března 2008 konference Junior Internet. Poprvé se na ní budou moci prezentovat  také mladí lidé vytvářející aplikace pro mobilní telefony. Vedle soutěží JuniorWeb, JuniorProject, JuniorDesign, JuniorText a JuniorErb totiž byla prvně vyhlášena také soutěž JuniorMobil. Autoři aplikací pro mobilní telefony mohou přihlašovat své soutěžní práce do 15. února 2008.
 
 
Pravidla soutěže JuniorMobil
1.     Do soutěže se mohou přihlašovat aplikace vytvořené pro mobilní telefony.
2.     Mobilní aplikace budou hodnoceny na mobilních telefonech Nokia 6230i, Sony Ericsson K750i a Nokia N70. Stačí, aby aplikace byla plně funkční na jednom z těchto telefonů.
3.     Téma je libovolné.
4.     Uzávěrka soutěže je 15. 2. 2008, po tomto datu již žádné práce nebudou přijímány.
5.     Aplikace větší než 10 MB nelze vložit přes registrační formulář. V takovém případě soutěžící musí vyplnit adresu na její stažení do kolonky „Poznámky pro porotu“.
6.     Pokud aplikaci vytvořilo více lidí, přihlásí ji jeden z nich a ostatní spolupracovníky uvede do kolonky „Poznámky pro porotu“ - pokud to kapacita sálu umožní, budou pozváni na konferenci Junior Internet všichni autoři projektu.
7.     Jeden účastník může do soutěže přihlásit více prací (max. 3), pro každou z nich pak vyplní samostatnou přihlášku.
8.     Účastník se může zúčastnit více soutěží Junior Internetu zároveň.
9.     Účastníci soutěží souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení, věku a prezentací svého soutěžního příspěvku. Autorská práva k přihlášené práci náleží autorovi.
10. Účastníci soutěže vyplní zároveň s přihláškou i odpovědi na statistický dotazník.
11. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na info@juniorinternet.cz [1]
Jak se hodnotí přihlášené weby?
Do soutěže JuniorMobil lze přihlásit jakoukoli aplikaci pro mobilní telefony, téma je libovolné a vynalézavosti se meze nekladou. Může jít o mobilní hru, aplikaci pro komunikaci, užitečné vylepšení funkcí mobilního telefonu či jakoukoli jinou aplikaci. Pouze pro inspiraci uvádíme několik příkladů, čeho se mohou soutěžní příspěvky týkat:

Tento seznam slouží opravdu pouze pro inspiraci, do soutěže lze samozřejmě přihlásit i jakékoli jiné aplikace a ty v žádném případě nebudou znevýhodněny.
Všichni soutěžící (i z kategorií JuniorWeb, JuniorProject, JuniorDesign, JuniorText a JuniorErb) budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční 29. března v Praze, a vítězové soutěží budou Českou republiku reprezentovat i na mezinárodním sympoziu v Polsku.
 
Projekt Junior Internet je určen talentovaným dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně věnují Internetu. Cílem projektu je být pro ně odrazovým můstkem a podporovat je v jejich  dalším rozvoji. Řada minulých vítězů vytváří projekty na profesionální úrovni, které obstojí i v konkurenci dospělých. Někteří si dokonce založili i vlastní firmu a jejich projekty jsou úspěšné i komerčně. Celý projekt Junior Internet iniciovali a s pomocí BMI sdružení organizují sami mladí lidé. Probíhá v rámci kampaně Březen – měsíc Internetu (www.brezen.cz).
Partnery projektu jsou pro rok 2008 Axima a Mezinárodní višegrádský fond. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnovaly společnosti ESET, Vogel Burda Communications, Computer Press, Microsoft, časopis Mobility, Zoner Software  a další. Záštitu nad projektem Junior Internet převzal děkan Fakulty humanitních studií UK doc. dr. Ladislav Benyovszky. Více informací o projektu Junior Internet najdete na www.juniorinternet.cz [2].
 


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/junior_internet_prvne_i_pro_mlade_mobilni_vyvojare