Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Internet a můj handicap: soutěžní uzávěrka se blíží

By bmi
Vytvořeno 2008-01-27 13:38

Již dvě desítky příspěvků přišly do čtvrtého ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Ať už popisují poznatky lidí se zrakovým či tělesným postižením (zatím nejčastěji) či s jiným handicapem, vesměs zdůrazňují internet jako nástroj, který dává životům lidí s postižením nové dimenze. Uzávěrka soutěže je 10. února, na oceněné účastníky čekají mobilní telefon, flash paměti, encyklopedie na DVD a další hodnotné ceny. Zvláštní cenu - LCD monitor -  udělí časopis Můžeš autorovi, jehož vyprávění zhodnotí redakce jako zvlášť inspirující pro lidi, kteří překonávají překážky způsobené jejich zdravotním postižením.

 
 
Literární soutěž Internet a můj handicap již počtvrté vyhlásily  BMI sdružení, Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a Křižovatka.cz. Účastníci soutěže budou pozváni k převzetí cen na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha.
 
Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vítězové získají hodnotné ceny. Jsou  to mobilní telefon, různé encyklopedie a filmy na DVD, flash paměti, knihy z vydavatelství Zoner Press, časopis Můžeš věnuje zvláštní cenu - LCD monitor -  autorovi, jehož vyprávění zhodnotí jako zvlášť inspirující pro lidi, kteří překonávají překážky způsobené jejich zdravotním postižením. Jako další ceny zajistil od společnosti Elektro Expert DVD přehrávač, MP3 přehrávač a radiomagnetofon s CD a MP3.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 10. února 2008 na adresu info@helpnet.cz [1]. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

 


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/internet_a_muj_handicap_soutezni_uzaverka_se_blizi