Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Kontaktní údaje

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 14:33

BMI sdružení, z.s. [1]

Česákova 424
182 00 Praha 8
e-mail: bmi@brezen.cz

Jaroslav Winter, předseda BMI sdružení, winter@brezen.cz, 777 807 727

BMI sdružení, z.s., je nevládní nezisková organizace. Spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod č. L 10050

IČO 69346968
DIČ CZ69346968
č. účtu 253469288/0300


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/bmi-sdruzeni/kontakty/kontaktni-udaje