Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

V březnu je v knihovnách volný přístup do rozsáhlých tuzemských databází

By bmi
Vytvořeno 2008-03-18 13:32

Až do 31. března mají návštěvníci knihoven v rámci Března – měsíce internetu volný přístup do několika rozsáhlých tuzemských databází. Česká tisková kancelář nabízí volné prohlížení dokumentačních databází Biografie, Země světa, Česká republika, Kraje, Svět, Výročí, Sporty a Evropská unie. Společnost Anopress IT uvolnila přístup do svých databází TamTam s miliony textů a zpráv z českého periodického tisku a elektronických médií a AnopressKOMPENDIUM, kterou tvoří 49 titulů encyklopedického charakteru. Oblast informačních technologií pokrývá databáze Computer Pressu.

 
Veřejné knihovny se již tradičně připojily ke kampani Březen – měsíc internetu i v roce 2008, v jejím 11. ročníku. Nabízejí všem zájemcům své tradiční i elektronické služby a hledají cesty i k těm, kdo jsou znevýhodněni – zdravotně, sociálně, jazykově. Usilují o odstranění bariér v knihovnách, a tak část svých služeb nabízejí k využití i z pohodlí domova svých klientů, tedy elektronickou cestou.
 
V on-line katalozích si mohou čtenáři  prohlédnout a vybrat potřebné dokumenty; v mnoha knihovnách si je pak mohou  elektronicky objednat nebo rezervovat; výpůjčky si elektronicky prodloužit, případně nahlížet do vlastního uživatelského konta; on-line souborné katalogy je nasměrují i do dalších knihoven v ČR, v nichž si lze potřebný dokument najít a vypůjčit meziknihovní výpůjční službou; formuláře k ní se obvykle nacházejí na webu knihovny nebo ji lze objednat e-mailem.
 
Naskenované katalogy pomohou tam, kde nejsou k dispozici on-line katalogy. Portály umožní v jednotném prostředí přístup k více českým i zahraničním on-line zdrojům; případně některé přidané služby. Dostupné jsou další databáze, elektronické služby referenční i faktografické. Jako první vlaštovky se objevují také například zvukové seznamy knih na webu.
 
V současné dobu poskytuje přístup k veřejnému internetu více než 4500 veřejných knihoven, a to  i v nejmenších obcích republiky, kolem 50 je jich připraveno poskytnout tento přístup zrakově handicapovaným. Některé knihovny zajistí pro ty, kdo mají problémy s mobilitou, i zásilku, dovoz nebo donášku knih do bytu.
 
V březnu přibudou ve 330 knihovnách k uvedeným službám další zajímavé aktivity určené zdravotně znevýhodněným, seniorům, ženám v domácnosti, maminkám na mateřské dovolené, nezaměstnaným; bývají pro ně nastaveny i nadstandardní podmínky využití služeb. Probíhá řada instruktáží a školení počítačové a informační gramotnosti, práce s internetem, prezentace speciálních elektronických zdrojů, webových portálů a stránek. Konají se i školení náročnější – nakupování na internetu, trendy v hardwaru, práce s digitální fotografií, možnosti komunikace (SKYPE, ICQ...). Ve stovkách knihoven je návštěvníkům k dispozici leták s webovými stránkami nejužitečnějších portálů pro znevýhodněné, vydaný BMI sdružením.
 
Organizátorem Března – měsíce internetu  je BMI sdružení.  Hlavním partnerem letošního  11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Reader´s Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet. Veškeré informace o projektu jsou na www.brezen.cz.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/v_breznu_je_v_knihovnach_volny_pristup_do_rozsahlych_tuzemskych_databazi