Published on www.brezen.cz (http://brezen.czi.cz)

Účast v mezinárodních projektech

By admin
Vytvořeno 2005-12-29 19:26

Brzy po svém založení se BMI sdružení začalo zajímat o možnosti zapojení do mezinárodních projektů. V řadě případů se mu to podařilo. Kromě běžících projektů se BMI zapojilo do následujících mezinárodních projektů:

ENERGIA

V roce 2001 se BMI sdružení stalo členem projektového konsorcia ENERGIA [1] (Extended Network to Eastern Regions involving Government authorities, Industrie and Academia), které sdružilo 14 evropských partnerů . Tento IST projekt, který skončil v první polovině roku 2004, se v rámci cílů 5. rámcového programu EK zaměřil na rozvoj mezinárodní spolupráce, vybudování funkčního networku společností z EU a CEE, spojených zájmem propagovat nové způsoby práce, transfer technologií a jiné charakteristické rysy informační společnosti.

Tecno Zeinu a MS-Net

Od konce roku 2001 se sdružení BMI zapojilo do dvou mezinárodních projektů v rámci programu Leonardo II, zaměřených na vybrané skupiny zdravotně postižených. Jde o projekty Tecno Zeinu (skončil v prosinci 2003) a MS-Net (do března 2004), které mapovaly vztah komunit neslyšících a osob postižených roztroušenou sklerózou k IT a zkoumaly možnosti jejich výuky, eventuálně i tréninku a pokročilejší léčby prostřednictvím Internetu. Spolupartnery BMI v těchto projektech byly týmy Španělska, Itálie, Francie a Řecka se společným španělským koordinátorem [2]. Výstup z projektu Tecno Zeinu, CD Výuka znakového jazyka, je možné si objednat ve sdružení BMI [3].

PRELUDE

Od června 2002 bylo BMI přibráno ke spolupráci na dalším velice prestižním IST projektu PRELUDE [4] (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), který propojil rozsáhlé propagační a věcné programy osmi evropských regionů. Za Českou republiku se k projektu ve spolupráci s BMI připojil také kraj Vysočina. Na projektu kromě regionů participovaly takové organizace jako ELANET a ERISA.


Source URL:
http://brezen.czi.cz/cs/mezinarodni-projekty/ucast-v-mezinarodnich-projektech