Účast v mezinárodních projektech

Brzy po svém založení se BMI sdružení začalo zajímat o možnosti zapojení do mezinárodních projektů. V řadě případů se mu to podařilo. Kromě běžících projektů se BMI zapojilo do následujících mezinárodních projektů:

ENERGIA

V roce 2001 se BMI sdružení stalo členem projektového konsorcia ENERGIA (Extended Network to Eastern Regions involving Government authorities, Industrie and Academia), které sdružilo 14 evropských partnerů . Tento IST projekt, který skončil v první polovině roku 2004, se v rámci cílů 5. rámcového programu EK zaměřil na rozvoj mezinárodní spolupráce, vybudování funkčního networku společností z EU a CEE, spojených zájmem propagovat nové způsoby práce, transfer technologií a jiné charakteristické rysy informační společnosti.

Tecno Zeinu a MS-Net

Od konce roku 2001 se sdružení BMI zapojilo do dvou mezinárodních projektů v rámci programu Leonardo II, zaměřených na vybrané skupiny zdravotně postižených. Jde o projekty Tecno Zeinu (skončil v prosinci 2003) a MS-Net (do března 2004), které mapovaly vztah komunit neslyšících a osob postižených roztroušenou sklerózou k IT a zkoumaly možnosti jejich výuky, eventuálně i tréninku a pokročilejší léčby prostřednictvím Internetu. Spolupartnery BMI v těchto projektech byly týmy Španělska, Itálie, Francie a Řecka se společným španělským koordinátorem. Výstup z projektu Tecno Zeinu, CD Výuka znakového jazyka, je možné si objednat ve sdružení BMI.

PRELUDE

Od června 2002 bylo BMI přibráno ke spolupráci na dalším velice prestižním IST projektu PRELUDE (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), který propojil rozsáhlé propagační a věcné programy osmi evropských regionů. Za Českou republiku se k projektu ve spolupráci s BMI připojil také kraj Vysočina. Na projektu kromě regionů participovaly takové organizace jako ELANET a ERISA.