Internet a lidé se zdravotním postižením

Využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením a v jejich prospěch patří k tématům, která jsou dlouhodobě v centru pozornosti BMI sdružení. Podrobnější popis historie aktivit BMI v této oblasti se nachází na webových stránkách z roku 2003. V současnosti se BMI angažuje především v následujících oblastech.

 
Helpnet.cz – portál pro osoby se specifickými potřebami
 
Z podnětu Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami a díky grantu od společnosti CZ.NIC se BMI sdružení ujalo ve spolupráci s dalšími partnery vytvoření a provozování portálu Helpnet. Portál byl uveden do zkušebního provozu v září 2003. Další provoz v roce 2004 a 2005 podpořilo Ministerstvo informatiky ČR, v roce 2006,   2007 a 2008 společnost Hartmann - Rico. V roce 2007 vytvořila novou podobu portálu a zajišťuje webhosting společnost CZI.

Cílem portálu je soustředit na jednom místě v přehledném členění anotace s odkazy na nejdůležitější informace a informační zdroje nacházející se na Internetu, které se týkají problematiky zdravotního postižení. Odkazy jsou zde roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové, sluchové, mentální, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Uvnitř těchto kategorií se člení do jemnějších podrubrik.

Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například Legislativa, Pomůcky, Zaměstnávání, Vzdělávání, Rodiče dětí se zdravotním postižením, Senioři, Bariéry, Poradenství, Kalendář akcí.

Kromě toho přináší portál denní aktuální zpravodajství, které zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. Skládá se z vlastních zpráv a z příspěvků, které zaznamenala v některém ze zhruba 250 zdrojů (tisk, Internet, rozhlas, televize) společnost Anopress IT.

E-mailový newsletter o nejdůležitějších novinkách, které se objevily na Helpnetu, si nechává zasílat dvakrát týdně více než 8000 zájemců o tuto problematiku.

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

BMI sdružení ve spolupráci s AISO a sdružením Křižovatka.cz založila a nadále jako hlavní organizátor pořádá konferenci, které se účastní od 120 (v 1. ročníku) do 400 (v roce 2017) zájemců. Nyní se připravuje 18. ročník, který se uskuteční 7. dubna 2018 tradičně v Kongresovém centru Praha.

Jde o jedinečnou akci svého druhu, na kterou přijíždějí lidé s různým zdravotním postižením z celé republiky. Většinou opakovaně, protože se vždy dozvědí o novinkách z oblasti informačních a komunikačních technologií, které jim mohou usnadnit život.

Dopolední program je společný pro všechny a odpoledne se jednání člení do tří sekcí. Jedna se zabývá přístupností nejen webu, druhá využíváním ICT při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí je zaměřena na technologie pro osoby se sluchovým postižením.

Kromě toho ve výstavní části prezentují desítky organizací kompenzační pomůcky, aplikace, programy a projekty určené pro lidi s různým zdravotním postižením.

Prezentace vystupujících na konferencích počínaje rokem 2003 jsou umístěny na portálu Helpnet, stejně jako literární díla ze soutěže Internet a můj handicap, jejíž vítězové bývají  vyhlášeni na konferenci INSPO. Od roku 2013 jsou zde vystaveny i videozáznamy všech přednášek.

Literární soutěž Internet a můj handicap

Literární soutěž, kterou organizuje BMI sdružení od roku 2005, je určena pro autory se zdravotním postižením. V prvních pěti ročnících bylo úkolem soutěžících ukázat, jak jim pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život internet. Od šestého ročníku byla soutěž tematicky rozšířena o možnost vyjádřit, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Výsledky všech ročníků jsou zveřejněny na portálu Helpnet, vystaveny jsou ve většině ročníků všechny soutěžní příspěvky, v některých vybrané.