Výuka znakového jazyka

CD-ROM Výuka znakového jazyka vznikl v letech 2001 až 2003 jako součást mezinárodního projektu „TECNO ZEINU – Výuka znakové řeči pomocí počítače“. Projekt připravila španělská organizace neslyšících ASOCIACION DE SORDOS DE BILBAO v rámci programu Leonardo da Vinci vyhlášeného Evropskou komisí. Koordinátorem projektu byla španělská společnost ALONSO Y GARAY S.L. - ASIMAG, dalšími partnery pak španělská firma K.I. COMUNIC, S.L., řecká organizace Computer Technology Institute – CTI, italská společnost LUETEC a za Českou republiku BMI sdružení.
Na vývoji CD se za českou stranu podíleli jako experti a oponenti především doc. Eva Souralová z PF UP v Olomouci, ing. František Šebesta z PF UK v Praze, Václav Ptáček z České unie neslyšících, Josef Brožík z ČT a mnozí další, texty na CD předvádějí ve znakovém jazyku Irena Šourková a Pavel Burda. Některé videosekvence z CD si můžete prohlédnout na serveru www.ticho.cz, kterému byly poskytnuty pro rozšíření jeho videogalerie.

CD-ROM je vhodný pro učitele tlumočníků znakové řeči, ale také pro neslyšící a jejich rodinné příslušníky a pracovníky sociálních služeb. Je doplněn příručkou, která usnadňuje práci s aplikací. CD je možné si objednat na dobírku za cenu pouhých 228 Kč (včetně poštovného, balného a DPH), a to prostřednictvím tohoto objednávkového formuláře.

CD obsahuje tři základní části
:
1. Představení CD – poskytuje studentům praktické informace, jak CD používat, a rady, jak efektivně pracovat. Tato doporučení mají usnadnit výuku znakového jazyka a soustředit se na aspekty, které jsou slyšícím nepřirozené:

 • každý znak má základní smysl, který si každý student musí osvojit
 • student musí věnovat zvláštní pozornost výrazu tváře
 • není přímá souvislost mezi slovy a znaky.

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.
2. Teoretický úvod – tato část poskytuje základní informace o znakovém jazyku tak, aby studenti pochopili lingvistický a sociální kontext. Výklad se týká:

 • existence různých znakových jazyků
 • struktury znakového jazyka
 • znakového jazyka jako přirozeného prostředku komunikace
 • důležitosti tvaru ruky
 • důležitosti výrazu tváře
 • užití prstové abecedy

V této části je informace uvedena ve znakovém jazyce se simultánními titulky.
3. Tematické oblasti – základní část CD je členěna do 19 různých témat (zvířata, počasí, rostliny, země a voda, pozdravy, rodina, zaměstnání, tělo, zdraví, oděvy, číslovky, technika, doprava, prázdniny, domov, město, čas, média, barvy). Každá oblast obsahuje čtyři oddíly:

 • slovník: student je seznámen s 10 až 15 znaky souvisejícími s danou tematickou oblastí.
 • věty: ve znakovém jazyce je předvedeno čtyři až pět různých vět, které užívají znaky uvedené ve slovníku, což umožňuje studentovi vidět znakování ve smysluplných souvislostech.
 • komunikace: zde je znakový jazyk uveden v realistických podmínkách a student se seznámí s jeho přirozeným použitím u jednoho nebo dvou mluvčích.
 • zaměření: tato část uvádí specifickou vlastnost znakového jazyka, která je pro studenty často problémem, rozdíl mezi znakovým jazykem a mluvenou řečí.

V této části se informace objevuje pouze ve znakovém jazyku bez doprovodných textů. Pouze výjimečně jsou texty uvedeny ve slovníku: nad snímkem se pro každý znak objeví doprovodné slovo. V ostatních částech se psaný text objevuje minimálně, aby se student soustředil na znakový jazyk a pokusil se ve znakovém jazyce myslet.