Kdo a co se skrývá za BMI sdružením

BMI sdružení, z.s., je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti a zejména osob se specifickými potřebami. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce.

 
Občanské sdružení BMI založili v červnu 1999 Jaroslav Winter, Irina Zálišová a Miroslav Forman, kteří se seznámili při tvorbě a organizování prvního ročníku projektu Březen – měsíc Internetu.
 
Od té doby sdružení zorganizovalo několik projektů, zaměřených na různé skupiny obyvatelstva. Nejznámějším z nich je kampaň Březen - měsíc Internetu, která probíhala v letech 1998 až 2008. Zahrnovala kolem 10 speciálních akcí, které pořádalo nebo spoluorganizovalo sdružení BMI, a stovek akcí různých partnerů, podporovatelů a příznivců Internetu po celé ČR. Podle údajů agentury Markent sedmý ročník projektu v roce 2004 oslovil 39 % obyvatel ČR.
 
Dále BMI sdružení zorganizovalo nebo iniciovalo v minulých letech řadu výzkumů, zabývajících se rozvojem internetu v ČR z různých aspektů. Podrobnosti o výzkumech.
 
Dalším dlouhodobým projektem, zaměřeným na malé a střední firmy, se stala eBusiness Roadshow, série seminářů a průzkumů o e-businessu. První ročník se uskutečnil od května 2001 do ledna 2002 postupně v 7 krajích ČR a byl zakončen mezinárodní konferencí Go Digital - firmy na přechodu k elektronickému podnikání, která se konala 23. května 2002 v Senátu ČR v Praze. Projekt umožnilo partnerství se společností TELE2.
 
BMI sdružení se snaží podporovat vybrané internetově orientované projekty organizací zdravotně postižených občanů. V roce 2001 se stalo spoluzakladatelem Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (AISO) a významně se podílelo na zorganizování konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami v září 2001. Od té doby je hlavním organizátorem této konference, která se uskutečnila dále v březnu 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 jako jedna z hlavních akcí Března - měsíce internetu a pokračuje samostatně i v následujících letech po skončení projektu Březen - měsíc internetu.
 
Z pověření AISO a díky grantu od společnosti CZ.NIC a později dotace od ministerstva informatiky se pustilo BMI sdružení ve spolupráci s řadou partnerů do budování portálu Helpnet.cz, zaměřeného na péči o osoby se specifickými potřebami. Do provozu byl uveden v roce 2003, od roku 2007 technicky zajišťuje jeho provoz sponzorsky CZI s.r.o.
 
BMI sdružení se rovněž přihlásilo k principům sociálního podnikání. Zavazuje se orientovat na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje osob, které jsou znevýhodněné na trhu práce, zejména osob se zdravotním postižením, a to i vytvářením pracovních příležitostí pro tyto osoby. Zapojilo se do několika projektů zaměřených na vzdělávání osob s těžkým tělesným postižením a zaměstnalo absolventy těchto projektů při aktualizacích portálu Helpnet.
 
 
V roce 2013 uspělo BMI sdružení ve výběrovém řízení městská části Praha 12 na vytvoření a provozování sociálního portálu Pomoc na dvanáctce. Na tvorbě portálu i jeho provozu, který byl ukončen v prosinci 2017, se podíleli pracovníci s těžkým zdravotním postižením.
 
Mezinárodní aktivity sdružení byly zaměřeny na podporu iniciativy e-Europe+, na spolupráci v projektech IST 5. rámcového programu Evropské komise a Leonardo da Vinci.
 
Projekt sdružení BMI Měsíc Internetu byl oceněn v roce 2000 ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí, a v rámci ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti).
 
Spolu s krajem Vysočina založilo BMI sdružení na podzim 2004 novou neziskovou organizaci EPMA – Agentura pro evropské projekty & management . Jejím cílem je podporovat rozvoj projektové spolupráce s evropskými regiony a mezi regionálními partnery směrem k znalostní informační společnosti.
 
Po přeměně občanských sdružení na spolky uvedla organizace svůj název a stanovy do souladu s novým občanským zákoníkem a nyní se nazývá BMI sdružení, z.s. Předsedou je Jaroslav Winter.
 
BMI sdružení, z.s., je nezisková organizace. Zapsána je u Městského soudu v Praze pod č. L 10050, IĆO 69346968, č. účtu 253469288/0300, se sídlem Česákova 424, 182 00 Praha 8, e-mail: bmi@brezen.cz.