Cena Nadace Vodafone Rafael: 200 000 korun pro inovativní projekt

Praha, 4. prosince 2018 - Na dnešní tiskové konferenci v Praze byl vyhlášen již pátý ročník Ceny Nadace Vodafone Rafael, která oceňuje inovativní využití informačních a komunikačních technologií ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. S cenou je spojená finanční odměna 200 000 korun. Současně byl vyhlášen 15. ročník literární soutěže Internet a můj handicap. Vítězům obou soutěží budou předány ceny na konferenci INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami, jejíž 19. ročník se uskuteční 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha.

Cenu Nadace Vodafone Rafael mohou získat projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku. „Technologie jsou budoucnost. Věříme, že rozšířená realita, umělá inteligence nebo internet mohou zkvalitnit život lidí se zdravotním postižením. Cenou Rafael každoročně podporujeme další vývoj projektů, které oceníme, a tím posílíme jejich životaschopnost a společenský dopad,“ vysvětluje Richard Stonavský, předseda správní rady Nadace Vodafone, která je už pošesté hlavním partnerem INSPO, největší konference o technologiích pro osoby se speciálními potřebami v Česku.

Ve čtvrtém ročníku získala Cenu Rafael společnost Transkript online s.r.o. za profesionální službu online přepisu mluvené řeči do textové podoby pod službou nazvanou eScribe. Jejím hlavním posláním je odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a usnadnit jejich začlenění do běžného života.

„Prostředky získané v rámci ceny Rafael jsme využili zejména k propagaci aplikace, k jejímu rozšíření o podporu telefonování s přepisem a k přípravě dlouhodobého projektu online tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, kde budou na pozicích online tlumočníků pracovat osoby se sluchovým postižením. Vzhledem k jejich handicapu bude k tlumočení docházet ze simultánního přepisu, který zajistí nevidomí přepisovatelé,“ uvedla Markéta Outratová ze společnosti Transkript online.

V pátém ročníku bude Cena Nadace Vodafone Rafael udělena opět na konferenci INSPO o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Ta se uskuteční 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha. Jak uvedl organizátor INSPO Jaroslav Winter z BMI sdružení, na 19. ročníku konference bude předána i finanční odměna ve výši 200 000 korun.

Kromě ceny Rafael bude na konferenci INSPO probíhat i vyhlášení vítěze 15. ročníku soutěže Internet a můj handicap. Autoři budou odměněni cenami 7000, 5000 a 3000 korun, které věnuje ČSOB. Dále budou předány ceny ve výši 5000 korun za nejlepší přednášku a nejlepší expozici v každé ze 4 programových sekcí.

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Nadace Vodafone Rafael je 24. února 2019. Do literární soutěže mohou autoři se zdravotním postižením přihlásit své příspěvky o tom, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným zdravotním handicapem, nejpozději do 17. února 2019.

Podrobnější informace o Ceně Nadace Vodafone Rafael, literární soutěži Internet a můj handicap i konferenci INSPO najdou zájemci na stránkách www.inspo.cz/.

Generálním partnerem konference INSPO 2019 je Nadace Vodafone, partnery jsou AutoCont CZ, ČSOB, Středisko Teiresiás a Microsoft, mediálními partnery ČTK Protext a portál Helpnet.cz.