Ceny MOSTY byly předány v Kroměříži

Krajská knihovna Karlovy Vary, Škoda Auto, Jiří Jiroudek a Petr Bouda získali výroční ceny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR MOSTY 2010 na slavnostním předání, které se uskutečnilo 17. března pod zášitou a za účasti paní Livie Klausové v Kroměříži. Mezi nominovanými v kategorii zvláštní cena byl také prezident BMI sdružení a šéfredaktor Helpnetu Jaroslav Winter.

 
Smyslem ceny MOSTY je ocenit akt, projekt či osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Do 8. ročníku bylo nominováno 54 projektů a osobností, loni jich bylo 91.

Cenu pro instituce veřejné správy, kde odborná porota vybírala ze sedmi návrhů, získala Krajská knihovna Karlovy Vary. Porota ohodnotila veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce. "Máme obrovskou radost. Naše knihovna se už šest let věnuje neslyšícím - tlumočí, pořádá speciální kurzy," řekla ředitelka knihovny Eva Žáková.

Na Cenu pro nestátní neziskové subjekty bylo nominováno 22 návrhů, získala ji Škoda Auto. Porota ocenila komplexní projekt Škoda Auto Handy, který se věnuje rozvoji dopravní mobility osob se zdravotním postižením v Česku. "Poradenská centra, kterých je po celém Česku již osm, se zabývají poradenstvím osobám se zdravotním postižením a nabízí jim komplexní řešení k oblasti mobility," přiblížil ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar.

Osobností hnutí se zdravotním postižením se stal Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře a následně vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře. "Dělal jsem to v podstatě pro sebe. Až kamarádi mě přivedli na myšlenku tohle vytvořit. Už vyšly čtyři takové mapy, spolupracuji i s Německem," konstatoval Jiroudek. Do této kategorie bylo nominováno 12 projektů.

Ze 13 návrhů na Zvláštní cenu porota vybrala Petra Boudu, který zachránil dívku a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni loni v lednu. Oceněný se předávání nezúčastnil. Cenu za něj převzal předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása. "Říkal mi, že by to bylo něco normálního, že by to udělal v ten daný okamžik každý," poznamenal Krása.

V této kategorii se mezi pětici nominovaných dostal i Jaroslav Winter za projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním jednání.