České portály přístupnější pro handicapované uživatele, přidal se i Helpnet

Aby mohli nevidomí i jinak handicapovaní uživatelé lépe ovládat internet, oznámili v březnu - měsíci internetu nejvýznamnější čeští poskytovatelé internetového obsahu Atlas, Centrum, iDnes, Jyxo a Seznam, že se shodli na jednotném standardu klávesových zkratek.  Všichni na svých stránkách umožňují používat stejné klávesové zkratky pro přesunutí na aktuální obsah daného webu nebo rubriky, dále pro skok na hlavní stránku a také pro vstup do nápovědy ke klávesovým zkratkám. Nyní se k nim přidává i portál Helpnet provozovaný BMI sdružením, který škálu klávesových zkratek rozšířil ještě o další, pro něž standard ponechává volitelné funkce.

Například na seznam klávesových zkratek se na těchto portálech dostane uživatel prohlížeče Internet Explorer tak, že současně stiskne klávesy levý Alt + Shift + číslo 1 a po jejich uvolnění ještě akci potvrdí stisknutím klávesy ENTER. V případě Helpnetu se ocitne na stránce s tímto textem:

Helpnet se připojil k Iniciativě pro přístupný web a používá jednotné klávesové zkratky. Jedinou výjimkou je z technických důvodů 0, která směřuje nikoliv na začátek unikátního obsahu aktuální stránky, ale na stránku s monitoringem médií. 

Klávesové zkratky na portálu Helpnet včetně volitelných jsou následující: 
0 - monitoring médií 
1 - nápověda ke klávesovým zkratkám 
2 - hlavní strana 
3 - mapa stránek 
4 - vyhledávání 
5 - kalendář akcí 
6 - rubrika INSPO 
7 - rubrika zrakové postižení 
8 - rubrika sluchové postižení 
9 - rubrika tělesné postižení

Dále jsou popsány zkratky pro uživatele jiných prohlížečů, které se mírně liší, nikoli však použitým číslem.

Standard klávesových zkratek vznikl v těsné spolupráci provozovatelů portálů s centrem TEREZA při FJFI ČVUT v Praze, které se zrakově handicapovanými lidmi dlouhodobě pracuje. Jejich praktické poznatky, rady i informace o podobných projektech v zahraničí daly základ spolupráci, která zatím nemá na českém internetu obdoby.

„Doposud neexistovala na českém internetu v klávesových zkratkách přílišná shoda, což bylo překážkou v jejich častějším použití,“ vysvětluje jeden z účastníků projektu, webmaster Lukáš Marvan ze Seznamu. „Společný standard byl odvozen od obdobné britské normy, avšak poupraven s ohledem na specifika českého prostředí, doporučení expertů a výsledky uživatelských testů“.

Z dalšího partnerského portálu - společnosti NetCentrum - k tomu dodávají: „Klávesové zkratky nevidomým jednoznačně usnadňují používání internetu, ale učit se pro každé stránky novou sadu, to se nikomu nechce. Nebylo by to snad ani v lidských silách“, říká Daniel Srb. „Ale naučit se několik zkratek, které se používají na většině nejnavštěvovanějších stránek českého internetu, to už bude stát za to.“

Pokud by se chtěli k této iniciativě přidat i další poskytovatelé internetového obsahu, více se mohou dozvědět na speciálně vytvořených stránkách www.ippi.cz, kde najdou seznam těchto zkratek, ale i ukázku HTML kódu, který mohou rovnou vložit na své stránky.

U vytvoření standardu klávesových zkratek by však spolupráce portálů skončit neměla.  Čtení nebo hledání na internetu usnadňují handicapovaným uživatelům ještě tzv. asistivní technologie. Mezi nejrozšířenější patří hlasová čtečka (screenreader). Ta převádí do zvukové podoby to, co jinak běžný uživatel vidí. Projekt bude pamatovat i na to, aby nevidomý uživatel dokázal rozeznat například reklamu od ostatního obsahu stránky.

Služby na českých portálech se tak přizpůsobují tomu, aby byly přehledné a snadno „čitelné“ pro všechny skupiny uživatelů, včetně těch handicapovaných. Nejde přitom o psanou internetovou normu, ale o dobrovolnou dohodu českých subjektů.