INSPO 2010: Informační a komunikační technologie stále více usnadňují život lidem se zdravotním postižením

Prototyp unikátní orientační pomůcky pro nevidomé byl předveden ve světové  premiéře v sobotu 13. března v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Další veřejnou premiéru zaznamenal automatický přepis mluvené češtiny na mobilní telefon. Aby se řešení firmy Newton Technologies a Technické univerzity Liberec upravilo pro potřeby lidí se sluchovým postižením, generální partner jubilejního 10. ročníku konference INSPO zapůjčí České unii neslyšících na půlroční testování aplikace pět mobilních telefonů s bezplatným připojením k internetu.

 Orientační pomůcka pro nevidomé vzniká v rámci projektu Ven ze tmy. S Centrem pomoci zrakově postiženým při o.s. Integrace na jejím vývoji spolupracuje Laboratoř funkčních materiálů Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a katedra kybernetiky FEL ČVUT. Její inovativnost spočívá v tom, že na rozdíl od zahraničních pomůcek nevidomý uživatel získává informaci o překážce díky stereokameře a hmatovému výstupu na svém těle okamžitě, v reálném čase a není závislý na nespolehlivých akustických informacích. Jakmile se objeví překážka, cítí například, že například vpravo dole něco je nebo že před ním je sloup.
 
Rekordních 266 účastníků konference INSPO, kterou tradičně uspořádala občanská sdružení BMI a Křižovatka.cz, se i na dalších příkladech přesvědčilo o tom, že informační a komunikační technologie jsou schopny ve stále větší míře usnadňovat život lidem se zdravotním postižením, eliminovat jejich hendikepy. Názorně to dokumentovalo například vystoupení Marcela Funderáka, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením Habrovanský zámek, a Adély Kolouchové a Štefana Pekary z Chráněných ICT pracovišť Deep.
 
Habrovanský zámek se účastní projektu Transormace pobytových zařízení, jehož cílem je přiblížit život lidí s postižením k běžnému způsobu života. Jeho klienti již nadále nebudou pod jednou střechou, ale bude je spojovat s pomáhajícími profesemi komunikační síť, která umožní sledovat jejich zdravotní a životní funkce, včetně krizových stavů, jako je hoření. Štefan Pekara se nastěhoval po 17 letech pobytu v ústavech jako jeden z prvních do vlastního bytu. Chráněná ICT pracoviště mu mimo jiné pomáhají vybavit jej technologicky tak, aby mohl ovládat různé spotřebiče, zapnout světlo, pustit televizi, což běžným způsobem není schopen. Potřebuje také elektronický zámek a další pomůcky, které jsou finančně náročné, ale seznam ICT pomůcek, u kterých mají osoby se zdravotním postižením nárok na příspěvek, je velmi zastaralý, bylo by žádoucí jej aktualizovat.
 
Pro účastníky bylo připraveno 23 přednášek předních odborníků. Odpoledne si mohli vybrat ze tří sekcí – jedna se věnovala tvorbě bezbariérových webových stránek a internetovému marketingu, druhá využítí informačních a komunikačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí různým možnostem zkvalitnění života osob se sluchovým postižením s pomocí informačních a komunikačních technologií. Všechny prezentace budou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
 
Na konferenci byly rovněž slavnostně vyhlášeny výsledky 6. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo rekordních 53 příspěvků. Zvítězil v ní nevidomý Zdeněk Rybák s vtipnou povídkou Jak mi internet získal respekt. Z ní současně vyplývá, že dokáže velmi efektivně využít USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internteu i mobilní telefon, které dostal jako vítěz od společnosti Telefónica O2, generálního partnera INSPO 2010, i zvláštní cenu od časopisu Můžeš – Windows 7. Partnery INSPO byly AutoCont CZ a Konto Bariéry, dále konferenci podpořily Nadace Vodafone ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Guarant International, Kongresové centrum a Zátiší Catering Group, cenami účastníkům literární soutěže přispěly rovněž Poštovní spořitelna, AEC,  Car Club, Generali Pojišťovna, nakladatelství Portál a Zoner Press.