INSPO 2013: Moderní technologie ulehčují život lidem se zdravotním postižením

Co nového umožní lidem se zdravotním hendikepem informační a komunikační technologie? Se záměrem dozvědět se odpovědi na tuto otázku přijelo v sobotu 16. března do Kongresového centra Praha 278 účastníků konference INSPO, pořádané sdružením BMI. Přesvědčili se, že za uplynulý rok vznikla řada nových aplikací, programů, projektů, díky kterým se zlepší kvalita života lidem s nejrůznějším zdravotním postižením.

Například nevidomé uživatele mobilních telefonů zaujalo hlasové vyhledávání v jízdních řádech, které vyvíjejí na pražském ČVUT. Neslyšícím pacientům všech okresních a šesti pražských nemocnic by měl pomoci odstranit komunikační bariéru pomocí on-line tlumočení do znakového jazyka projekt APPN – Agentury pro neslyšící, díky kterému budou nemocnice vybaveny tablety nebo videotelefony, na kterých se bude tlumočení do znakového jazyka zobrazovat.

Ing. Zdeněk Bumbálek ze společnosti Transkript online vyzval ohluchlé dobrovolníky k testování právě vyvinuté aplikace eScribeDroid, která umožní zobrazení on-line přepisu mluvené řeči na tabletu. Telefónica, která byla hlavní partnerem konference INSPO, rozšířila nedávno svoji službu Hovor pro neslyšící, jejíž bezplatná linka obsloužila vloni již 25 800 požadavků, o službu O2 hovor pro neslyšící do zahraničí.
Další partner konference – portál Práce.cz – seznámil účastníky s novými možnostmi, které nabízí lidem se zdravotním postižením při hledání zaměstnání internet.
Na konferenci zaznělo 24 přednášek a byly vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 44 příspěvků. Vítězem 9. ročníku se stal Michael Vidura před Ivanem Jerglem a Ladislavou Pořízkovou, všichni tři z různých pohledů popsali, jak jim při jejich tělesném postižení internet umožňuje zažívat věci, které by pro ně dříve byly nemožné.
Pořadatelem již 13. ročníku konference INSPO bylo BMI sdružení s pomocí Křižovatky.cz. Generálním partnerem byla Telefónica Czech Republic, partnery  AutoCont CZ a portál Práce.cz, dále konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Guarant International, ceny pro účastníky literární soutěže věnovaly Telefónica, AutoCont CZ, Car Club, 100Mega, Zoner Software, Okamžik, Portál, Zoner Press a Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz).
 
Přednesené prezentace, příspěvky ze sborníku konference i všechny literární práce ze soutěže Internet a můj handicap budou v příštích dnech zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
(wr)