Internet a můj handicap: Poosmé se mohou autoři ucházet o hodnotné ceny

Již poosmé vyhlásilo BMI sdružení literární soutěž Internet a můj handicap. V prvních pěti ročnících bylo úkolem autorů se zdravotním postižením ukázat, jak jim pomáhá internet vyrovnat se s jejich handicapem, jak ovlivňuje jejich život. Od šestého ročníku se soutěž tematicky rozšířila také o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením telefon.

Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2012 – Internet  a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 17. března 2012 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány hodnotné ceny.

Telefónica Czech Republic, která je hlavním partnerem INSPO 2012, věnuje mobilní telefon s bezplatným připojením internetu na jeden rok. Další autoři získají programy Zoner Photo Studio, knihy z nakladatelství Portál a Zoner Press, Digitální studio (www.tisk-fotografie.cz) vytiskne třem úspěšným soutěžícím fotoobraz na plátně podle jejich vlastní fotografie, čtyři autoři dostanou Handy Card Sphere od Car Clubu. Zvláštní ceny udělí časopisy Vozíčkář a Můžeš, přehled cen bude postupně doplňován na www.helpnet.cz/inspo, kde jsou zveřejněny i soutěžní příspěvky ze všech předcházejících ročníků.
 
Ceny vítězům předá členka hodnotitelské poroty, spisovatelka Ivona Březinová, která je autorkou mj. knih Kluk a pes a Lentilka pro dědu Edu. První je o třeťákovi na vozíčku a jeho asistenčním psu, druhá je určena čtenářům od šesti let a jejím námětem je život s Alzheimerovou chorobou. Neobvyklé téma je v ní zakomponováno do příhod se zvláštně zapomnětlivým dědečkem tak, jak je vnímá a prožívá pětiletý Honzík.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Soutěžní příspěvek opatřený poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 19. února 2012 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.