Jak studovat bez sluchu či zraku, jak s jiným těžkým postižením?

Pro zájemce o studium na vysokých školách, kteří mají specifické nároky vyplývající z jejich zdravotního postižení, ale také pro pedagogické pracovníky je určen seminář s názvem Studium s postižením a role e-learningu -  Jak studovat bez sluchu či zraku, jak s jiným těžkým postižením? Uskuteční se v pátek 24. října od 12:30 do 14.30 hodin  v rámci doprovodného programu veletrhu Medical Fair Brno Central Europe 2008 na brněnském výstavišti v pavilonu A3, sál Brno.
 
Představitelé Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás z Masarykovy univerzity a z Centra Tereza pro podporu samostatného studia zrakově postižených při ČVUT v jeho průběhu  seznámí účastníky s korektními podmínkami studia a službami pro studenty se specifickými nároky a technologickými postupy pro jejich zajištění. Současně nabídnou informace o servisních a poradenských pracovištích na jednotlivých vysokých školách v ČR. Zástupce Soukromé vysoké školy ekonomických studií přiblíží roli e-learningové formy výuky v rámci celoživotního i řádného vysokoškolského studia a zmíní její výhody a nevýhody.
 
Všichni účastníci semináře obdrží publikaci Přehled možností studia na VŠ a VOŠ pro studenty se zdravotním postižením, kterou vydal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Získají rovněž informace o tom, od koho a za jakých podmínek mohou obdržet speciální stipendium.
 
Seminář pořádají Středisko Teiresiás, Liga za práva vozíčkářů, o.s.,  a BMI sdružení.
S ohledem na omezenou kapacitu sálu doporučujeme, aby se zájemci přihlásili na adresu: Mgr. Karolína Stehlíková, tel. 549 491 108, e-mail: stehlikova@ics.muni.cz.
 
Auta s označením vozíčkáře mají volný vjezd branou č. 4 a parkovat mohou přímo u pavilonu A.