Jednou 20 000 a dvakrát 15 000 korun pro vítěze Junior Webu

Speciální "Aukro cenu pro webové stránky s významným přínosem pro uživatele Internetu" v rámci soutěží Junior Internet vyhlásila společnost Aukro, generální partner projektu Junior Internet. Autor stránek se může těšit na finanční odměnu 20 000 Kč, která by mu měla umožnit dále rozvíjet jeho projekt. A po 15 000 Kč si odnesou vítězové soutěže JuniorWeb ve starší i mladší kategorii od společnosti Dignity. Uzávěrka soutěží projektu Junior Internet je 15. února.

 
Pro rok 2009 jsou vyhlášeny celkem čtyři soutěže:

  1. JuniorWeb - soutěž webových stránek
  2. JuniorDesign - soutěž designů a grafických návrhů
  3. JuniorText - soutěž textů na zadaná témata týkající se Internetu, hodnotí se slohová obratnost i myšlenkový obsah
  4. JuniorErb - soutěž webových stránek pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou správu

Soutěže JuniorWeb a JuniorDesign budou posuzovány ve dvou věkových kategorií:

  1. 15 let a méně (datum narození později než 22. 3. 1993)
  2. 18 let a méně (datum narození mezi 22. 3. 1993 a 22. 3. 1990)

Soutěže JuniorText a JuniorErb budou posuzovány v jedné věkové kategorii:

  1. 18 let a méně (datum narození mezi 22. 3. 1993 a 22. 3. 1990)

Uzávěrka přihlášek JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText je 15. února 2009, uzávěrka soutěže JuniorErb je prodloužena do 28. února 2009. Po tomto datu porota vybere vítěze internetových soutěží (bez určení pořadí). Konečné výsledky pak budou oficiálně vyhlášeny 28. března na konferenci Junior Internet v Praze. Vítězové dostanou hodnotné ceny, příležitost prezentovat své práce na konferenci a také se zúčastní třídenního mezinárodního sympozia v Praze spolu s vítězi ze Slovenska, Maďarska a Polska.

 
Další informace o projektu jsou na stránkách www.juniorinternet.cz.