Junior Internet již pojedenácté odrazovým můstkem pro mladé talenty

Až do 15. února 2010 se mohou přihlašovat do soutěží Junior Internet se svými webovými stránkami, internetovými projekty, grafickými pracemi či esejemi o internetu mladí lidé do 18 let. V březnu pak budou moci porovnat své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i dalších zemí Višegrádské čtyřky na mezinárodním sympoziu Junior Internet, které letos proběhne na Slovensku v Bratislavě.

 
Junior Internet je určen talentovaným dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně věnují internetu. Cílem projektu, který dříve probíhal v rámci Března – měsíce Internetu, je být pro ně odrazovým můstkem a podporovat je v jejich dalším rozvoji.
 
„Jsem přesvědčený, že talentovaných mladých lidí, kteří se zajímají o internet a informační technologie, bude vždy dostatek na to, aby se mohli setkávat, vyměňovat si své zkušenosti a společně vytvářet nové projekty,“ říká koordinátor projektu Kamil Zeman. Celý projekt Junior Internet iniciovali a organizují sami mladí lidé, nyní připravují již jeho 11. ročník. 
 
Od dnešního dne se mladí lidé na adrese www.juniorinternet.cz mohou přihlašovat do některé ze čtyř soutěžních kategorií vyhlášených v rámci Junior Internetu. Jsou jimi:

  • JuniorWeb - soutěž webových stránek a internetových projektů
  • JuniorDesign - soutěž designů a grafických návrhů
  • JuniorText - soutěž textů na téma „Vzdělávání pomocí Internetu“
  • JuniorErb - soutěž webových stránek pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou zprávu

Uzávěrka soutěžních kategorií je 15. února 2010. Záštitu nad soutěží JuniorErb převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Přemysl Sobotka. Udělena bude také speciální cena Adobe, kterou si odnese některý z projektů využívajících technologie Adobe. Vyhlášena je rovněž speciální cena Nadace Vodafone, vítězný autor neziskového veřejně prospěšného projektu si odnese mobilní telefon a poukaz na volání v hodnotě 5000 Kč.
 
Organizátoři uvítají účast také soutěžících se zdravotním postižením, v minulosti porota ocenila speciální cenou příspěvky několika mladých lidí například se sluchovým postižením či trpící roztroušenou sklerózou.

Všichni účastníci internetových soutěží budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční v sobotu 20. března 2010 v Praze. Zde pro ně bude připraven bohatý program plný přednášek, prezentací, diskusí a soutěží. Vítězové soutěží dostanou kromě hodnotných cen rovněž příležitost prezentovat na konferenci své projekty. Mladí účastníci také budou moci navazovat kontakty a spolupráci v rámci burzy internetových projektů.

Úspěšná myšlenka projektu Junior Internet se z ČR rozšířila i do Maďarska, Polska a na Slovensko. V každé zemi proběhnou internetové soutěže i národní konference. Jedenáctý ročník soutěže bude obohacen o mezinárodní sympozium, které proběhne v Bratislavě v termínu od 27. – 29. března 2010. Hosty mezinárodního sympozia budou vítězové Junior Internetu z ostatních zemí.

Projekt Junior Internet, který je určen pro mladé tvůrce do 18 let, organizují sami mladí lidé (sdružení v neziskové organizaci Together Czech Republic), za podpory BMI sdružení. Generálními partnery projektu jsou Adobe Systems, Nadace Vodafone, Dignity a Mezinárodní višegrádský fond. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnovaly společnosti AEC, Computer Press a  Zoner. Mediálními partnery projektu jsou servery Lupa.cz, Zdroják.cz, Newton Media a Alík.cz.
Více informací o projektu Junior Internet najdete na www.juniorinternet.cz.