Literární soutěž Internet a můj handicap před uzávěrkou

Poslední týden zbývá do uzávěrky pátého ročníku literární soutěže Internet a můj handicap. Z příspěvků, které dosud došly pořádajícímu sdružení BMI, je však již nyní zřejmé, že nehrozí opakování témat, která se objevila ve více než stovce soutěžních prací předchozích čtyř ročníků. Život totiž přináší stále nové situace, v nichž internet pomáhá lidem se zdravotním postižením vyrovnat se s jejich handicapem. A autoři nacházejí odpovídající prostředky, jak je poutavě popsat.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Tvůrci  by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. V letošním roce je doplňkovým tématem motto "Internet je dobrý sluha, ale špatný pán". 
Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.
Vítězové získají hodnotné ceny (mobilní telefon, elektronika, encyklopedie, software, filmy na DVD atd.).  Zvláštní ceny udělí redakce časopisů Můžeš a Vozíčkář. Jako inspirace mohou posloužit příspěvky z minulých čtyř ročníků soutěže, které jsou zveřejněny v rubrice INSPO.
Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 16. února 2009 na adresu info@helpnet.cz . Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.
Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na konferenci INSPO 14. března 2009 v Kongresovém centru Praha.