Literární soutěž Internet a můj handicap před uzávěrkou

Nejhodnotnější ceny za celou historii literární soutěže Internet a můj handicap čekají na účastníky jejího 6. ročníku. Musí však stihnout odeslat svoje příspěvky do 14. února. Mezi více než 20 již došlými nechybí příběhy lidí nevidomých, na vozíku, neslyšících, po infarktu, s Downovým syndromem, dětskou mozkovou obrnou či duševní nemocí.

Šestý ročník literární soutěže vyhlašují sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. V předešlých pěti ročnících byla soutěž zaměřena jen na internet, nyní zůstává sice její tradiční název Internet a můj handicap, ale tematicky se rozšiřuje o to, jak pomáhá lidem se zdravotním postižením také telefon.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 14. února 2010 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho dílo může být bezplatně zveřejněno ve sborníku konference INSPO, na portálu Helpnet.cz a popřípadě v dalších médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Do soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášeny v předcházejících ročnících, jejich autoři se však mohou zúčastnit soutěže s novým příspěvkem.

Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha, kam budou pozváni všichni soutěžící.

Pro soutěžící jsou připraveny následující ceny:

1. cena - USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu a mobilní telefon od společnosti Telefónica O2

Další ceny:
- dvakrát USB modem s dvouletým bezplatným připojením k internetu od společnosti Telefónica O2

- čtyřikrát od společnosti AEC Flash disk s nainstalovaným produktem TrustPort USB Antivirus 2010 s plnou roční licencí

- třikrát od Car Clubu karta HANDY CARD umožňující po 2 roky čerpat různé výhody

- 20krát kniha od nakladatelství Portál

- 10krát výpravná publikace od nakladatelství Zoner Press

- zvláštní cena časopisu Můžeš (bude upřesněno)

- zvláštní cena časopisu Vozíčkář (bude upřesněno)

- zvláštní ceny Poštovní spořitelny - 10 000 Kč, 5000 Kč a 3000 Kč