Nabídka přepisu mluvené řeči

Pražská organizační jednotka České unie neslyšících zajišťuje jako první v republice na některých svých akcích simultánní přepis mluvené řeči, který se promítá na plátno, takže lidé se sluchovým postižením ovládající češtinu rozumí, o čem se povídá. V rámci projektu, podporovaného Nadací Vodafone ČR, nabízí také dalším organizacím, že jim takový přepis může zabezpečit.

Kromě pravidelných schůzek Klubu ohluchlých ČUN Praha se již uskutečnil přepis na přehlídce Mluvící ruce, VI. Společenském plese neslyšících, na přednášce Švýcara Carlose Michauda Neslyšící mezi Papuánci a také na přednášce lékařky v brněnské organizační jednotce ČUN.
 
Písemný záznam mluvené řeči představuje jeden z deseti komunikačních systémů, mezi nimiž si mohou neslyšící a hluchoslepé osoby vybírat podle své potřeby na základě zákona č. 384/2008. Zákon nabyl účinnosti teprve 20. října minulého roku a třebaže v řadě zemí představuje přepis mluvené řeči běžně nabízenou službu, v České republice zatím na tento způsob komunikace nejsou zvyklí ani sami neslyšící, natož organizátoři akcí, na kterých je třeba zajistit pro neslyšící nějakou formu tlumočení.
 
Přitom jde o poměrně prostou záležitost – mluvené slovo přepisuje přepisovatel/ka na počítači a záznam se ihned promítá na plátno, takže jej mohou sledovat všichni přítomní. V případě malé skupinky (například u soudu) je možné propojit notebook písaře s notebooky neslyšících.Kromě technických předpokladů (počítač, projektor, plátno) vyžaduje přepis písaře ovládajícího rychlé psaní a seznámeného se základními pravidly přepisu. Podrobněji jsou tato pravidla popsána na webu projektu na adrese www.prepis.cun.cz.  
 
„V naší organiční jednotce jsme začali přepis používat nejprve pro lidi, kteří ohluchli během svého života a ovládají český jazyk,“ říká předseda pražské organizace České unie neslyšících Ing. Martin Novák. „Přepis však usnadní porozumění mluvené řeči také osobám nedoslýchavým a mohou jej využít rovněž neslyšící lidé, komunikující běžně pomocí znakového jazyka. Ti si s jeho pomocí ověří, jak se dané sdělení vyjádří v češtině. Čtení písemné podoby je i mnohem spolehlivější a méně únavné než odezírání.“
 
Projekt Simultánní přepis mluvené řeči potrvá do září letošního roku a v jeho rámci bude možné zajistit přepis bezplatně, popřípadě za symbolickou úhradu také na některých akcích jiných organizací, pokud možno akcích různého typu. Například je již dohodnut přepis na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční 14. března v Kongresovém centru Praha, či na květnové abilympiádě v Pardubicích. Domlouvá se přepis z jednání Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).
 
„Naše nabídka není neomezená, proto dostanou přednost organizace, které se přihlásí nejdříve,“ upřesňuje Martin Novák. „Zájemci ať kontaktují koordinátora projektu Jaroslava Wintra na e-mailové adrese winter@brezen.cz. “
 
Zkušenosti získané v průběhu projektu poslouží při vypracování projektu v rámci Evropského sociálního fondu v ČR, jehož cílem by mělo být vytvoření podmínek pro to, aby se zajišťování simultánního přepisu mluvené řeči stalo v České republice běžnou sociální službou, kterou budou moci lidé se sluchovým postižením využívat.