Novinka pro osoby se sluchovým postižením – simultánní přepis mluvené řeči

Vytvořit podmínky pro postupné odstraňování komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením má projekt Simultánní přepis mluvené řeči, který díky podpoře Nadace Vodafone Česká republika zahajuje v těchto dnech Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha. Podílí se na něm také BMI sdružení.

Projekt začíná v době, kdy by měl zakrátko vstoupit v platnost nový zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Ten již mezi devíti používanými systémy uvádí i písemný záznam mluvené řeči v reálném čase. Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo svobodně si zvolit z těchto komunikačních systémů ten, který odpovídá jejich potřebám.
Simultánní přepis mluvené řeči a jeho promítání na plátno mohou uvítat osoby s jakýmkoliv sluchovým postižením. Původně byl zamýšlen především pro lidi, kteří ohluchli během svého života a ovládají český jazyk. Přepis však usnadní porozumění mluvené řeči také nedoslýchavým a mohou jej využít rovněž neslyšící komunikující běžně pomocí znakového jazyka. Ti si s jeho pomocí ověří, jak  se dané sdělení vyjádří v češtině.
 
Projekt potrvá od září 2008 do září 2009 a v jeho průběhu bude zajištěn simultánní přepis mluvené řeči na různých akcích pořádaných ČUN Praha, ale i dalšími organizacemi, včetně mimopražských. Přepis prováděný přepisovatelkami na počítači či notebooku se bude promítat pro neslyšící na plátno, v případě malé skupinky (například u soudu) je možné propojit notebook písaře s notebooky neslyšících.
 
„Zkušenosti získané v průběhu projektu by měly posloužit při vypracování projektu v rámci Evropského sociálního fondu v ČR, jehož cílem bude vytvořit podmínky pro to, aby se zajišťování simultánního přepisu mluvené řeči stalo v České republice  běžnou sociální službou, kterou budou moci lidé se sluchovým postižením využívat,“ uvádí řešitel projektu Martin Novák, předseda pražské organizace České unie neslyšících. „Díky tomu by se mohly zpřístupnit různé kulturní, společenské, vzdělávací, sportovní a další akce i těm lidem s těžkým sluchovým postižením, kteří dosud byli z účasti na nich vyloučeni.“
 
V nejbližším období se uskuteční přepis mluveného slova kromě schůzek Klubu ohluchlých také 8. listopadu na VI. Společenském plese neslyšících a 14. března 2008 v Kongresovém centru Praha na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Podrobnější informace o projektu jsou na webových stránkách http://prepis.cun.cz.