Do knihovny na internet, po internetu do knihovny

Knihovny se k projektu Březen - měsíc internetu přidaly až od třetího ročníku (2000), avšak ihned se staly velmi důležitým protagonistou, protože jejich zásluhou se výrazně zvýšil počet míst, kde se občané mohli seznamovat s internetem.
 
V roce 2000 se do BMI zapojilo 119 knihoven a jejich počet se pak každým rokem zvyšoval. Velká publicita, kterou vyvolaly aktivity knihoven, napomohla nepochybně také jim samotným při lobování v zájmu financování programu internetizace knihoven, které bylo několikrát významně ohroženo.
 
V roce 2005 již dosáhl počet zapojených knihoven tří set a rekordní byl se 384 knihovnami rok 2007. V posledních letech na březnové akce knihoven,  zaměřené na nejrůznější cílové skupiny, přicházelo kolem 100 000 i více návštěvníků.
 
Kromě působení směrem k veřejnosti využívaly knihovny BMI zpočátku také k internetovému školení knihovníků, resp. knihovnic a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ihned vyhlásil také soutěž Biblioweb, aby podpořil tvorbu kvalitních webových stránek knihoven.
 
V roce 2001 knihovny poprvé uspořádaly v rámci Března – měsíce internetu Noc s Andersenem. Vymyslely si ji rok předtím Mirka Čápová a Hana Hanáčková v Knihovně B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti. S mediální podporou a jako součást aktivit knihoven v BMI v roce 2001 proběhla tato akce na podporu dětského čtenářství na 39 místech, aby pak každým rokem nabírala na rozsahu a rozkošaťovala se o další a další nápady. V roce 2008 již strávilo pohádkovou noc 28. března více než 22 tisíc dětských a 5 tisíc dospělých účastníků na 664 místech ve čtyřech zemích.
 
Z tradičních aktivit knihoven pro veřejnost vybočila v roce 2002 akce nazvaná BezMezné Informace v BMI (BMI v BMI). Při ní 1. a 2. března 2002 spojili své síly nadšení knihovníci z Národní knihovny a Městských knihoven v Praze a v Rožnově pod Radhoštěm v úsilí nonstop 24 hodin odpovídat na jakékoli dotazy.
 
Z úspěšné akce se zrodila stálá referenční služba českých knihoven nejširší veřejnosti s názvem Ptejte se své knihovny, do které je již zapojeno zhruba 50 knihoven od vědeckých, přes vysokoškolské a odborné až po městské. Jejich informační pracovníci, vzájemně propojení elektronickou konferencí, hledají podle zaměření své knihovny odpovědi na dotazy z různých oborů a oblastí zaslané elektronickou poštou. Odpovědi na dotazy jsou zasílány do 48 hodin a z archivovaných odpovědí je budována databáze.
 
V roce 2004 využily knihovny Březen – měsíc internetu k propagaci ankety Moje kniha, která probíhala sice půl roku, ale byla odstartována 1. března 2004 a mediální podpora BMI napomohla tomu, že nejvíce hlasů do ní čtenáři poslali právě v březnu. Však také na adresu www.mojekniha.cz odkazovaly téměř tři milióny inzerátů, které vyšly na podporu BMI 2004.
 
V letech 2007 a 2008, kdy byl BMI ve znamení motta  Internet – výhoda pro znevýhodněné, se knihovny zaměřily ještě výrazněji než dříve právě na znevýhodněné skupiny obyvatel. Například v roce 2007 připravily celkem 159 akcí pro seniory, 141 akcí pro matky s dětmi včetně maminek na mateřské dovolené, 57 akcí pro zdravotně postižené a 61 akcí pro nezaměstnané. Díky individuálnímu přístupu k jednotlivcům i skupinám se dařilo překonávat různé psychické bariéry a poskytnout celou řadu praktických postupů pro každodenní aktivity znevýhodněných skupin obyvatel. Knihovny svým návštěvníkům nabídly v obou letech rovněž leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny, který v nákladu 40 000 výtisků vytisklo Ministerstvo vnitra.
 
Významnou roli knihoven ve zpřístupňování internetu široké veřejnosti dokumentuje i skutečnost, že v současné době je k internetu připojeno již více než 80 procent veřejných knihoven a že v místě, kde knihovna nabízí veřejný internet, dnes žije 97 procent obyvatel České republiky.