Švýcarský neslyšící cestovatel mezi Papuánci v Praze

Zapeklitý tlumočnický oříšek musela rozlousknout pražská organizace České unie neslyšících, když pozvala Carlose Michauda na přednášku Neslyšící mezi Papuánci. Švýcarský neslyšící cestovatel přednášel v sobotu 15. listopadu v mezinárodním znakovém systému a jeho projev byl tlumočen paralelně do českého znakového jazyka a mluvené češtiny, ze které byl přepisován do psaného textu a promítán na plátno. Díky tomu mohli bez problémů sledovat poutavý výklad provázený videonahrávkami slyšící, neslyšící komunikující pomocí znakového jazyka i lidé se sluchovým postižením preferující češtinu.
 
Carlos Michaud podnikl tři expedice na Papuu – Novou Guineu, dvě i se svou neslyšící manželkou. Poslední se uskutečnila v roce 2000, kdy mezi domorodci v džungli oslavil své sedmdesáté narozeniny. Podařilo se mu procestovat ostrov křížem krážem a zavítat i ke kmenům, kam se cizinci nedostanou, včetně těch, pro které je pochoutkou lidské maso. Své zážitky doplnil i pečlivým studiem a zpracoval je do výpravné knihy a několika filmů.
 
Strhující přednáška vitálního Michauda poskytla prostor pro praktické uplatnění nového zákona č. 386 z letošního roku, podle kterého mají neslyšící a hluchoslepé osoby právo svobodně si zvolit takový komunikační systém, který odpovídá jejich potřebám. Realizaci tohoto práva umožnil grant Nadace Vodafone ČR, díky kterému získala pražská organizace České unie neslyšících prostředky na zajišťování simultánního přepisu mluvené řeči do psané podoby na svých akcích.
 
Kromě schůzek Klubu ohluchlých ČUN se tak již uskutečnil simultánní přepis na přehlídce Mluvící ruce v pražském Divadle komedie, na VI. Společenském plese neslyšících v Národním domě v Praze na Smíchově a pražská organizace ČUN jej nabízí na vyzkoušení také mimopražským organizacím neslyšících. Na koordinaci tohoto projektu se podílí i BMI sdružení.
 
Přepis mluveného slova prováděný přepisovatelkami na počítači či notebooku se promítá pro neslyšící na plátno, v případě malé skupinky (například u soudu) je možné propojit notebook písaře s notebooky neslyšících.
 
„Přednáška švýcarského neslyšícího cestovatele byla z hlediska zajištění přepisu zatím nejobtížnější akcí a jsme rádi, že se velmi vydařila. Zásluhu na tom kromě dvou tlumočníků mezinárodního znakového systému a dvou tlumočníků českého znakového jazyka měla zejména přepisovatelka paní Simona Sedmihorská, vicemistryně ČR v psaní na stroji v přesnosti a rychlosti,“ konstatoval po přednášce uspořádané 15. listopadu v Centru sociálních služeb ČUN v Praze řešitel projektu Martin Novák, předseda pražské organizace ČUN.
 
„Tyto a další zkušenosti získané v průběhu projektu by měly posloužit při vypracování projektu v rámci Evropského sociálního fondu v ČR, jehož cílem bude vytvořit podmínky pro to, aby se zajišťování simultánního přepisu mluvené řeči stalo v České republice  běžnou sociální službou, kterou budou moci lidé se sluchovým postižením využívat.“