Junior Internet již podesáté odrazovým můstkem pro mladé talenty

Již podesáté mají talentovaní mladí lidé příležitost předvést své schopnosti a dovednosti v internetových soutěžích projektu Junior Internet. Až do 15. února 2009 se do nich mohou přihlašovat se svými webovými stránkami, internetovými projekty, grafickými pracemi či esejemi o Internetu. V březnu pak budou moci porovnat své schopnosti se svými vrstevníky z ČR i dalších zemí Višegrádské čtyřky na mezinárodním sympoziu Junior Internet v Praze.

Junior Internet je určen talentovaným dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se aktivně věnují Internetu. Cílem projektu, který tradičně probíhá v rámci Března – měsíce Internetu, je být pro ně odrazovým můstkem a podporovat je v jejich dalším rozvoji. „Řada minulých vítězů vytváří projekty na profesionální úrovni, které obstojí i v konkurenci dospělých,“ říká koordinátor projektu Jiří Peterka, “někteří si dokonce založili i vlastní firmu a jejich projekty jsou úspěšné také na komerčním poli.“ Celý projekt Junior Internet iniciovali a s pomocí BMI sdružení organizují sami mladí lidé.
 
Od dnešního dne se mladí lidé na adrese www.juniorinternet.cz mohou přihlašovat do některé ze čtyř soutěžních kategorií vyhlášených v rámci Junior Internetu. Jsou jimi:

  • JuniorWeb - soutěž webových stránek a internetových projektů
  • JuniorDesign - soutěž designů a grafických návrhů
  • JuniorText - soutěž textů na téma „Moje vize Internetu v roce 2020“
  • JuniorErb - soutěž webových stránek pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou správu

Uzávěrka soutěžních kategorií je 15. února 2009. Záštitu nad soutěží JuniorErb převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
 
V soutěžích budou vítáni také účastníci se zdravotním postižením. V minulých ročnících porota ocenila speciální cenou příspěvky několika mladých lidí např. se sluchovým postižením či trpící roztroušenou sklerózou.
 
Všichni účastníci internetových soutěží budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční v sobotu 29. března 2009 v Praze. Zde pro ně bude připraven bohatý program plný přednášek, prezentací, diskusí a soutěží. Vítězové soutěží dostanou kromě hodnotných cen rovněž příležitost prezentovat na konferenci své projekty. Mladí účastníci také budou moci navazovat kontakty a spolupráci v rámci burzy internetových projektů.
 
Úspěšná myšlenka projektu Junior Internet se z ČR rozšířila i do Francie, Maďarska, Polska a na Slovensko. V každé zemi proběhnou internetové soutěže i národní konference. 10. ročník soutěže bude obohacen o mezinárodní sympozium, které proběhne v Praze v termínu od 27. – 29. března 2009. Hosty mezinárodního sympozia budou vítězové Junior Internetu z ostatních zemí.
 
Projekt Junior Internet, který je určen pro mladé tvůrce do 18 let, organizují sami mladí lidé (sdružení v neziskové organizaci Together Czech Republic) za podpory BMI sdružení. Generálním partnerem projektu je Adobe Systems. Ceny pro vítěze a do tomboly pro účastníky věnovaly společnosti Microsoft, Computer Press, Zoner, Symantec a Software602. Mediálními partnery projektu jsou servery Lupa.cz a Zdroják.cz.
Více informací o projektu Junior Internet najdete na www.juniorinternet.cz.