Nový evropský projekt Qualified Care naváže na výsledky MS-NETu

Od října 2004 vstoupilo BMI sdružení do nového evropského projektu s názvem Qualified Care. Projekt je věnován problematice roztroušené sklerózy a navazuje na úspěšně dokončený předchozí projekt MS-Net. Qualified Care bude trvat 2 roky a jeho hlavním cílem je poskytnout rodinným příslušníkům lidí s roztroušenou sklerózou multimediální výukový nástroj ohledně péče o nemocné.

Koordinátorem projektu je španělská organizace INVESLAN. Dalšími partnery v projektu budou jsou španělské RS asociace ABDEM a FELEM a nadace Fundacion Eugenia Epalza, dále řecká RS asociace a společnost HDRC a za Českou republiku BMI sdružení. Na projektu se bude částečně podílet i EPMA.
Na konci listopadu 2004 proběhla první mezinárodní schůzka všech partnerů ve španělské Mallorce, na které koordinátor představil celkový plán projektu a byly projednány základní dokumenty. Na jaře 2005 proběhl ve všech zúčastněných zemích rozsáhlý průzkum výukových potřeb příbuzných lidí s roztroušenou sklerózou. Výsledky byly vyhodnoceny na druhé mezinárodní schůzce partnerů v Praze v červnu 2005. Dále byla vytvořena Národní pilotní komise, složená ze zástupců organizací pro roztroušenou sklerózu v ČR a kvalifikovaných odborníků v dané oblasti.
Další etapa projektu zahrnovala vytvoření modelové struktury výukového nástroje. Na tomto úkolu se podíleli zejména španělští projektoví partneři. Výsledky své práce představili poté na třetí mezinárodní schůzce v listopadu 2005 v řecké Soluni, kde byl model prodiskutován s ostatními partnery a zároveň navržen další pracovní postup. Nyní bude hlavním úkolem vytvořit finální verzi obsahu výukového nástroje. Ten bude nejprve vyvíjen ve španělštině a angličtině a poté i jeho národní lokalizace v češtině, italštině a řečtině.