Qualified Care

K bezplatnému dodání: DVD/CD Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou

Projekt Qualified Care - Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou,  financovaný Evropskou komisí v rámci programu Leonardo da Vinci, probíhal v letech 2004 až 2006. Jeho cílem bylo navrhnout a vytvořit výukový nástroj, určený zejména pro rodinné příslušníky lidí s roztroušenou sklerózou, který jim poskytne odborné informace o roztroušené skleróze a správné rodinné péči o pacienty.

Pomůcka pro příbuzné lidí s roztroušenou sklerózou před dokončením

„QUALIFIED CARE se poutavou a odborníky zpracovanou formou věnuje velice důležitému tématu: profesionalizaci rodinné péče o nemocné s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. RODINA, ať už úzká či široká, a PŘÁTELÉ, to jsou ti, s kterými trávíme mnoho času, ti, kterým na nás velice záleží, ti, kterým se v těžkých chvílích svěřujeme, kteří nám pomáhají. Proto je velice důležité, aby se měli o co opřít a jejich pomoc byla co nejefektivnější. Možnosti řešení základních problémů souvisejících s tímto onemocněním přináší jak CD, tak i DVD QUALIFIED CARE. Z mého odborného pohledu fyzioterapeuta mne nejvíce zaujalo téma mobilizace a transfery. Do budoucna by jistě stálo za rozpracování i téma neurorehabilitace, které má v léčbě roztroušené sklerózy velký význam,“ oceňuje ředitelka obecně prospěšné společnosti CEROS PhDr. Kamila Řasová novou pomůcku, kterou získali rodinní příslušníci lidí trpících roztroušenou sklerózou.

Nový evropský projekt Qualified Care naváže na výsledky MS-NETu

Od října 2004 vstoupilo BMI sdružení do nového evropského projektu s názvem Qualified Care. Projekt je věnován problematice roztroušené sklerózy a navazuje na úspěšně dokončený předchozí projekt MS-Net. Qualified Care bude trvat 2 roky a jeho hlavním cílem je poskytnout rodinným příslušníkům lidí s roztroušenou sklerózou multimediální výukový nástroj ohledně péče o nemocné.

Koordinátorem projektu je španělská organizace INVESLAN. Dalšími partnery v projektu budou jsou španělské RS asociace ABDEM a FELEM a nadace Fundacion Eugenia Epalza, dále řecká RS asociace a společnost HDRC a za Českou republiku BMI sdružení. Na projektu se bude částečně podílet i EPMA.

Syndikovat obsah