Pro lidi s handicapem je internet neocenitelným pomocníkem

„V současné době jsem pentaplegik. Od tetraplegiků, kteří mají ochrnuté ruce i nohy, se liším tím, že já mám ještě ochrnutou bránici a musím být napojen na plicní ventilátor.“ Tak začal svůj příběh 24letý Pavel Hejhal, vítěz 4. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které přišlo rekordních 42 příspěvků. Popsal v něm, jak se po dopravní nehodě, při které si poranil krční páteř a míchu, naučil ovládat počítač ústy a začal objevovat kouzlo internetu nejen  jako zdroje informací, ale i jako komunikační prostředek, díky kterému dokončil po pětiletém přerušení i studium na střední škole.

Také pro ostatní soutěžící autory, ať už nevidomé, neslyšící, hluchoslepé či třeba vozíčkáře, se  internet stal nástrojem, který jim jinak těžko nahraditelným způsobem pomáhá vyrovnat se s jejich handicapem. Umožňuje jim zůstat v kontaktu se světem, dělat věci, na které by kvůli svému postižení vůbec nemohli ani pomyslet. Mimo jiné zajišťovat zábavu i obživu, jak se svěřila Bohuslava Sokolová, která z domova provozuje účetnictví.
 
Josefu Fučíkovi po úrazu páteře řekli, aby se smířil s tím, že bude hýbat jen hlavou. Nesmířil se. Vedle velesilné vůle hrál při jeho postupném uzdravování důležitou roli právě internet, s jehož pomocí začal i pracovat a časem vybudoval firmu se 70 zaměstnanci. „Snažím se tak vrátit lidem to, co mi jiní dali, když jsem byl fyzicky, duševně i ekonomicky na úplném dně. Staráme se nyní o 250 klientů a mezi jiným učíme lidi s různým hendikepem, k čemu všemu a jak moc dobrý je to blbý pécéčko a ten blbej internet,“ uvedl v příspěvku, který zakončil slovy: „A o tom to je. Prostě makat, nestíhat, nečučet na TV, nekouřit …a žít tak naplno!!!“
 
Určitě by mu rozuměl nevidomý Pavel Pudil. Léta se učí cizí jazyky, mezi jinými i velštinu. Díky internetu našel online kurz, který pořádá velšská univerzita v Lampeteru. Přihlásil se do něj, byl přijat a teď doufá, že časem bude moci přeložit do češtiny originální literaturu, a to právě v době, kdy tolik lidí má právě o keltskou kulturu zájem.
 
Zvláštní cenu časopisu Můžeš – LCD monitor od firmy Elektro partner – převzala Jana Hodková, protagonistka jiného z oceněných soutěžních příběhů, který sepsal její nevidomý kolega Jaroslav Čajka tak přesvědčivě, že za něj získal druhou cenu. Vylíčil, jak paní Hodková v situaci ohožení života svého přítele volala záchranku, ale protože má problémy s komunikací a nerozuměli jí dobře, telefonicky se pomoci nedovolala. Zachovala však chladnou hlavu a prostřednictvím internetového chatu, na kterém naštěstí zastihla přítele z počítačového kurzu, který nedávno předtím absolvovala, dokázala pomoc přivolat.
 
Literární soutěž Internet a můj handicap uspořádala již počtvrté sdružení BMI, Křižovatka.cz a AISO. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 8. března v Kongresovém centru Praha jako jedna z hlavních akcí Března – měsíce internetu. Ceny soutěžícím věnovaly společnosti Elektro partner, Reader´s Digest Výběr,  AutoCont, Telefónica O2,  UMÚN, Burda Communications a Zoner Press. Všechny soutěžní práce budou postupně zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
 
Organizátorem Března – měsíce internetu  je BMI sdružení.  Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Reader´s Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet.