BMI sdružení

Junior Internet již podeváté podpoří mladé internetové talenty

 
Již podeváté mají talentovaní mladí lidé příležitost předvést své schopnosti a dovednosti v internetových soutěžích projektu Junior Internet. Až do 15. února 2008 se do nich mohou přihlašovat se svými webovými stránkami, internetovými projekty, mobilními technologiemi, designem či esejemi o Internetu. Škála soutěží v rámci 9. ročníku projektu se výrazně rozrostla. Mladí internetoví tvůrci se sejdou v březnu na konferenci Junior Internet a vítězové budou Českou republiku reprezentovat i na mezinárodním sympoziu v Polsku.

Vyhlášena literární soutěž Internet a můj handicap

Co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život? Odpovědi na tyto otázky by měla přinést literární soutěž Internet a můj handicap, kterou již počtvrté vyhlásila  sdružení BMI, AISO a Křižovatka.cz. Vítězům budou předány ceny na konferenci INSPO 2008 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 8. března 2008 v Kongresovém centru Praha.

Ohlédnutí za deseti ročníky projektu Březen - měsíc internetu

Celkem 384 knihoven připravilo letos v březnu  pro veřejnost širokou paletu akcí k propagaci internetu a četby, které navštívilo kolem 100 000 obyvatel České republiky.  V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné se v 10. ročníku Března – měsíce internetu (BMI) knihovny soustředily zvláště na služby pro různé skupiny znevýhodněných obyvatel. Jubilejní ročník BMI je zároveň příležitostí k ohlédnutí za desetiletou historií tohoto unikátního projektu, který se v roce 2000 umístil ve finále celosvětové soutěže Stockholm Challenge Award v konkurenci 612 projektů z 80 zemí.  Tento shrnující článek byl napsán pro časopis Čtenář, proto  se soustředil  zvlášť na roli knihoven v projektu.

Internet a lidé se zdravotním postižením

Využívání Internetu lidmi se zdravotním postižením a v jejich prospěch patří k tématům, která jsou dlouhodobě v centru pozornosti BMI sdružení. Podrobnější popis historie aktivit BMI v této oblasti se nachází na webových stránkách z roku 2003. V současnosti se BMI angažuje především v následujících oblastech.

 

Kontaktní údaje

BMI sdružení, z.s.

Česákova 424
182 00 Praha 8
e-mail: bmi@brezen.cz

Jaroslav Winter, předseda BMI sdružení, winter@brezen.cz, 777 807 727

Veřejný internet

Veřejný internet byl společným projektem Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a BMI sdružení. Jeho cílem bylo soustřeďovat informace o místech veřejného přístupu k internetu a poskytovat je veřejnosti, aby se dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí.

Údaje z této databáze byly přebírány také Portálem veřejné správy, který umožňoval zobrazení nejbližších míst s veřejným přístupem k internetu na území dané obce či města.

Kdo a co se skrývá za BMI sdružením

BMI sdružení, z.s., je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost, a využití moderních technologií v zájmu rozvoje občanské společnosti a zejména osob se specifickými potřebami. Svoje cíle uskutečňuje pomocí řady vzdělávacích, propagačních a popularizačních aktivit jak v České republice, tak i v rámci mezinárodních projektů spolupráce.

EPMA - Agentura pro evropské projekty & management

Spolu s krajem Vysočina založilo BMI sdružení na podzim 2004 novou neziskovou organizaci EPMA – Agentura pro evropské projekty & management. Jejím cílem je podporovat rozvoj projektové spolupráce s evropskými regiony a mezi regionálními partnery směrem k znalostní informační společnosti.

Syndikovat obsah