Volná místa na portálu MPSV lze hledat i podle dostupnosti hromadnou dopravou

Více než 102 000 volných míst ze všech úřadů práce obsahuje k dnešnímu dni integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Při výběru volného místa mohou zájemci hledat i podle dostupnosti hromadnou dopravou do určitého časového intervalu (30, 60, 90 minut). K dispozici je rovněž údaj o čase, ceně takového spojení a potřebném množství přestupů.

 
Svůj zájem o práci mohou uživatelé portálu projevit  i vložením inzerátu. Uchazeči evidovanému na úřadě práce může zprostředkovatel na vyžádání automaticky vytvořit životopis z dat, která o něm úřad práce vede. Na druhou stranu zaměstnavatelé mají k dispozici aplikaci pro údržbu volných míst, kde mohou také zjistit, kolikrát byla jejich nabídka zaměstnání klienty zobrazena. Využívají rovněž systém EURES, který nabízí kromě možnosti zprostředkování zaměstnání v zemích Evropské unie i pomoc zaměstnavatelům při hledání pracovníků v těchto zemích.
 
Dále portál na adrese http://portal.mpsv.cz obsahuje komplexní informace ze sociální oblasti - o všech dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze a sociálních služeb. Samozřejmostí je i adresář kontaktních míst úřadů práce a státní sociální podpory, a to včetně úředních hodin. Nechybí ani popis dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. U všech těchto agend jsou k dispozici elektronické formuláře.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je hlavním partnerem 11. ročníku projektu Březen – měsíc internetu,  provozuje na pracovištích úřadů práce (pro oblast zaměstnanosti a pro oblast státní sociální podpory) rovněž informační kiosky.  Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet.
 
Z více než 500 kiosků, které budou letos v provozu, se 330  novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvukovým výstupem jim rovněž umožní ovládání jízdních řádů a vyhledávání dopravních spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice.
 
 
Organizátorem Března – měsíce internetu  je BMI sdružení.  Hlavním partnerem letošního 11. ročníku BMI je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, partnerem Svaz knihovníků a informačních pracovníků, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Burda Communications, Business Media CZ a Reader´s Digest Výběr, odborným partnerem FORInternet.